Thức ăn cá cảnh tươi sống cao cấp từ khi mới sinh đến trưởng thành

Thức Ăn Tươi Sống Cao Cấp cho các loại tôm cá từ lúc mới nở đến lúc trưởng thành

sản phẩm

1. Cá mởi nở từ trứng trong 2 ngày đầu: không cho ăn vì vẫn còn noãn hoàng

2. Cá bột nở từ 2 – 15 ngày: cho ăn artemia mới ấp nở (tốt nhất) hoặc sử dụng trứng nước (miệng cá bột đã hơi lớn)
Trứng artemia Thái Lan, Mỹ, Việt Nam tại:
naupli1

Trứng nước đông lạnh tại:

Daphnia_pulex

3. Cá hương đến cá đẻ (kích thích lớn nhanh và tạo nhiều trứng): cho ăn artemia sinh khối đông lạnh
SONY DSC

4. Thức ăn tươi sống dành cho các loại cá lớn (kích thích lớn nhanh và tạo nhiều trứng): cho ăn tép trứng đông lạnh
tep trung - Copy

5. Thức ăn tôm cảnh

6237____file_01_post

Xem Video Thức Ăn Tươi Sống Đại Học Cần Thơ và cá ăn mồi

Thức Ăn Cá Cảnh Tươi Sống Đại Học Cần Thơ
Tươi & Ngon! – Fresh & Tasty!
Cho cá la hán, vàng, dĩa, lia thia, bảy màu, koi, tôm tép, biển/nước ngọt,…
Hoàng Hải Thủy – 0909097590
Thời gian bán hàng Cần Thơ – Hồ Chí Minh: 7 sáng – 10 tối, suốt tuần